Familypedia
Advertisement

97px-AnimWIKIPEDIA4.gif
Wikipedia

Dirk I van Holland, Count of Holland, was born circa 874 and died 923 of unspecified causes.

Dirk extended his rule northward by acquiring Egmond and founding its monastery.

Gerolf, the first Count of Holland, was either Dirk's biological or adoptive father. King Redbad II may also have been Dirk's biological father. Dirk's elder brother Waldger became Count of Teisterbant. It is also not sure that Dirk I bis is a son of Dirk IChildrenOffspring of Dirk I van Holland and unknown parent
Name Birth Death Joined with
Dirk I bis van Holland (c899-939) 899 939 Gerberga van Hamaland (c890-c940)


Siblings

Waldger van Lek en IJssel ca 880- [1][2][3]

Preceded by
Gerolf
Count of Kennemerland
c895-c923
Succeeded by
Dirk Ibis
Footnotes (including sources)

‡ General
  • Dirk I kreeg van zijn (pleeg ?) vader Gerolf het grafelijk gezag over Kennemerland, Rijnland en mogelijk nog andere delen van het latere Holland. Dirk steunde de Westfrankische koning Karel de Eenvoudige bij een opstand van zijn vazallen. Als dank hiervoor ontving Dirk I van deze koning op 15 juni 922 de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen. Dit goed was gelegen ten noorden van de bezittingen die hij van Gerolf kreeg en sloot daar dus uitstekend op aan. Kort hierna stichtte hij er een houten klooster dat met nonnen werd bevolkt. Mogelijk was hij in 939 ook betrokken bij de Lotharingse opstand tegen de Duitse Koning Otto I. Hij zou dan bij deze opstand in de slag bij Andernach begin oktober van dat jaar gesneuveld moeten zijn. Over de eerste graven van Holland is eigenlijk maar weinig bekend. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat met het optekenen van de geschiedenis over deze eerste graven, dat pas eeuwen later gebeurde, mogelijk verschillende graven met dezelfde naam samengevoegd zijn tot één. Melis Stoke was de eerste die de geschiedenis van het gravengeslacht in een rijmkroniek optekende, maar dat gebeurde pas rond 1290. Hij deed dat als klerk van de latere graven Floris V en Willem III. Bij zijn werk moest hij afgaan op zaken die hierover door de Egmondse monnikken waren vastgelegd en bewaard. Deze monnikken hebben echter slechts zaken over de eerste graven opgetekend die hen uit overlevering ter kennis moeten zijn gekomen. Bij de stichting van het klooster werd het namelijk door nonnen bevolkt en de monnikken zijn pas later door Dirk II vanuit Gent naar Egmond gehaald om daar het door hem vernieuwde klooster te bevolken. Tegenwoordig is men niet geheel zeker meer van het feit of Graaf Gerolf wel de vader was van Dirk I. Er bestaan theorieën dat Gerolf zijn pleegvader was. Niet Gerolf maar Radboud, Heer van Nederfriesland, zou in dat geval zijn vader moeten zijn. Voorlopig houdt men het echter nog op Gerolf. Gezegd moet echter worden dat ook Gerolf nog maar betrekkelijk kort geleden als vader van Dirk I wordt genoemd.

Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:

922 (863) juni 15 (septimo decimo Kalendas julias anno tricesimo regnante domino Karolo rege. Actum Pladella villa) Karolus, koning der Franken, schenkt op voorstel van graaf Hagano aan zijn getrouwen Theodericus enige goederen, t.w. de kerk in Ekmunda met alles wat rechtens daartoe behoort van Swithardeshagha tot Fortrapa en Kinnem. a. Afschrift (Inv.no. 3, fol. 2 vo). b. Afschrift van notaris Nicolaes Wilhelmi de Lyra (15e-eeuw) (op perkament). (Inv.no. )

Advertisement