Familypedia
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsevolod III Yuryevich of Vladimir (1154-1212)
more
 
 
 
 
 
 
 
Yaroslav II Vsevolodovich of Vladimir (1191-1246)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariya Shvarnovna of Ossetia (1155-1205)
more
 
 
 
 
 
 
 
Aleksandr Nevsky (1220-1263)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mstislav Mstivlavich Udatnyi of Novgorod (c1170-1228)
more
 
 
 
 
 
 
 
Rostislava Mstislavna of Smolensk (c1202-1244)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria of Cumania (c1185-c1260)
more
 
 
 
 
 
 
 
Daniil Aleksandrovich of Moscow (1261-1303)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasilko Bryachislavich of Vitebsk (c1165-c1216)
more
 
 
 
 
 
 
 
Bryachislav Vasilkovich of Polotsk (c1200-c1250)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unknown Davydovna of Smolensk (c1172-c1220)
more
 
 
 
 
 
 
 
Aleksandra Bryachislavna of Polotsk (c1221-c1265)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan I Danilovich Kalita of Moscow (1288-1340)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstantin Vsevolodovich of Rostov (1186-1218)
more
 
 
 
 
 
 
 
Vasilko Konstantinovich of Rostov (1209-1238)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariya Mstislavna of Smolensk (c1187-1220)
more
 
 
 
 
 
 
 
Gleb Vasilkovich of Beloozero (1237-1278)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikhail Vsevolodovich of Chernigov (1179-1246)
more
 
 
 
 
 
 
 
Mariya Mikhailovna of Chernigov (c1211-1271)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yelena Romanovna of Halych (c1190-c1237)
more
 
 
 
 
 
 
 
Mariya Glebovna of Beloozero (c1264-c1300)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batu Khan (1207-1255)
more
 
 
 
 
 
 
 
Sartak Khan (c1225-1256)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borakchin Khatun (c1210-1257)
more
 
 
 
 
 
 
 
Feodora Sartakovna (c1240-1273)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement