Familypedia
Advertisement
Ruler Native name Born Reign Death Parents Consort Notes
Vsevolod Konstantinovich Всеволод Константинович 1210 1218-1238 1238 Konstantin Vsevolodovich
Mariya Mstislavna
Olga Olgovna
Vasili Vsevolodovich Василий Всеволодович c1128 1238-1249 1249 Vsevolod Konstantinovich
Olga Olgovna
Ksenia
Konstantin Vsevolodovich Константин Всеволодович c1230 1249-1257 1257 Vsevolod Konstantinovich
Olga Olgovna
Anastasia Vasilyevna of Yaroslavl(1257-1276) Анастасия Васильевна c1240 1257-1275 c1275 Vasili Vsevolodovich
Ksenia
Fyodor Rostislavich Chyornyi
Mikhail Fyodorovich of Yaroslavl (1276-1287)
Fyodor Rostislavich Chyornyi (1287-1299) Фёдор Ростиславич Чёрный
David Fyodorovich of Yaroslavl (1298-1321) Давид Фёдорович c1285 1299-1321 1321
Konstantin Fyodorovich of Yaroslav (1298-1321 )
Vasili Davidovich of Yaroslavl (1321-1345) Василий Давидович Грозные Очи
Vasili Vasilyevich of Yaroslavl (1345-c1380)
Ivan Vasilyevich of Yaroslavl (c1380-1426)
Fyodor Vasilyevich of Yaroslavl (1426-1434)
Aleksandr Fyodorovich of Yaroslavl (1434-1463) nominally to 1471
Advertisement